Connect with us

Subscribe

Perspective

Join. Boost. Sustain

cities european union programs

Declarație privind o acțiune comună pentru amplificarea transformării digitale durabile în orașele și colectivitățile din UE

În contextul socio-economic, cultural și politic prezent, se caută mai mult ca niciodată (poate) o nouă „cale Europeană”. Tocmai de aceea, într-un moment în care orașele și colectivitățile sunt puse la încercare, Președinția Finlandei a Consiliului UE  a creat o inițiativă ce subliniază importanța îmbunătățirii soluțiilor digitale, ilustrată prin prezenta  declarație (Oulu.com, 2019).  Acest pas important marchează lansarea „modului european” de transformare digitală a orașelor și a colectivităților. Scopul demersului este de a asigura un leadership tehnologic in Uniunea Europeană, respectând totodată valorile și diversitatea europeană, precum și drepturile digitale ale fiecărui cetățean.

communities cities

Ce presupun soluțiile digitale?

Soluțiile digitale sunt ample și includ abordări privind mobilitatea urbană inteligentă, eficiența energetică, locuințele durabile, serviciile publice digitale și guvernanța condusă civic. Adaptarea la scară largă și îmbunătățirea acestor soluții sunt cruciale pentru a ajuta orașele și comunitățile să-și îndeplinească obiectivele climatice, precum și să reducă amprenta asupra mediului, încurajând în același timp participarea cetățenilor și aducând prosperitate la toate tipurile de afaceri, inclusiv IMM-uri și start-up-uri.

Prin colaborarea cu cetățenii, declarația își propune să aducă beneficii economice și sociale ale acestei transformări digitale în toate comunitățile locale, dar și să pună în aplicare o Europă digitală incluzivă, cu servicii, tehnologii, infrastructuri și abilități digitale puternice.

Inițiative și soluții existente

Deși o serie de inițiative au dus la soluții digitale de succes inovatoare, impactul lor asupra societății în ansamblu rămâne limitat și distribuit inegal în întreaga UE.

Printre propuneri s-au numărat: Inițiativa europeană „Orașe inteligente” ( European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities – EIP SCC), Parteneriatul pentru tranziția digitală din cadrul Agendei urbane pentru UE (Digital Transition Partnership of the Urban Agenda – DTP UA), Sistemul de informații pentru orașe inteligente (Smart Cities Information System – SCIS), proiectele Orizont 2020, cum ar fi „Proiectele Far – Lighthouse Projects” și proiectele-pilot de anvergură în domeniul internetului obiectelor (IoT), acțiunile urbane inovatoare, programul URBACT, Politica de coeziune a UE și cea a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) precum și comunitățile acestuia, programul Provocarea orașelor digitale (Digital Cities Challenge) și Declarația de Cooperare privind Transformarea Digitală și Creșterea Orașelor Inteligente semnată de primarii tuturor orașelor participante, Planul de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020 și Declarația ministerială de la Tallinn privind guvernarea electronică (2017).

cities european union programs

Adoptarea și implementarea soluțiilor, de acest tip, la scară largă au devenit măsuri esențiele pentru a ajuta orașele și comunitățile să-și îndeplinească obiectivele climatice și să reducă amprenta lor asupra mediului, așa cum se menționa mai sus. Accentul este vizibil pus pe îmbunătățirea și susținerea eforturilor legate de schimbările climatice. În acest sens, se va încuraja participarea activă a cetățenilor, iar toate tipurile de întreprinderi, inclusiv IMM-uri și start-up-uri, vor fi ajutate să pse dezvolte sustenabil și durabil. 

<<Este timpul ca toate nivelurile de guvernare din UE să își unească forțele pentru a dezvolta soluții digitale care vor permite ca cel puțin 300 milioane de europeni să se poată bucura de o calitate mai bună a vieții până în 2025>> („Către platforme urbane deschise pentru orașe și comunități inteligente”, Memorandumul de înțelegere creat în cadrul Adunării generale EIP SCC, 21 mai 2015). 

Încurajarea utilizării soluțiilor digitale create și convenite prin colaborare strânsă între regiuni, orașe și comunități, va ajuta la închiderea clivajului digital și la reducerea inegalităților pentru o coeziune europeană puternică și sustenabilă.

Prin cooperare se dezvoltă servicii eficiente

Soluțiile digitale bazate pe date generate la nivel local sunt esențiale pentru furnizarea unor rezultate informate, inovatoare și calitative, atât pentru public, cât și pentru companii. Pentru a avea încredere în aceste sisteme, cetațenii trebuie să fie asigurați că informațiile împărtășite, prin intermediul platformelor digitale, vor fi folosite responsabil, confidențial și vor fi securizate.

Cooperarea între mai multe zone geografice și între sectoare stimulează inovația și permite orașelor și comunităților să dezvolte servicii eficiente, din punct de vedere al costurilor și al orientării  către rezolvarea problemelor semnalate de cetățeni. 

Această declarație se concentrează pe stimularea creării, extinderii și implementării unor platforme deschise, interoperabile, trans-sectoriale și transfrontaliere, ca mijloc de stimulare a transformării digitale. Asigurarea suveranității tehnologice în UE și co-crearea de soluții digitale vor fi asigurate prin măsuri de tipul celor menționate, pentru a debloca  orașele și comunitățile din stagnarea tehnologică actuală. 

Pentru a conchide, declarația se adresează tuturor europenilor și, mai ales, primăriilor. Astfel, dacă vrei să pui comunitatea pe care o reprezinți pe hartă, intră acum pe  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/JoinBoostSustainDeclaration și semnează petiția! Termenul limită este 31 Ianuarie 2019.

Newsletter Signup

Written By

Communication Lead @H.appyCities

Cities on the Record

Uncategorized

microplant_myhappycity microplant_myhappycity

(Iarba) Verde de acasă

Solution District

halloween cities halloween cities

Orașe fantomă

Perspective

foodcourt myhappycity foodcourt myhappycity

Creating a New World by Redesigning Cities

Solution District

Connect
Newsletter Signup